Politika kakvosti

Za doseganje naših strateških ciljev, smo vzpostavili naslednje ključne smernice delovanja:

- sprejemanje izzivov in želja do razvoja širše podpore podjetjem, ki tako podporo potrebujejo,
- osredotočenost na zahteve in zadovoljstvo kupcev in potrebe trga,
- usmerjenost v iskanje najboljše rešitve za posameznega kupca z združevanjem vseh razpoložljivih resoursov,
- partnerstvo s ključnimi dobavitelji in vključevanje vseh zainteresiranih strani v poslovno in strokovno rast,
- stalno učenje, spremljanje novosti in spreminjanje znanja v uporabne in tržno zanimive storitve,
- brezhibno izvajanje naših storitev z ciljno osredotočenostjo na kakovost storitve,
- odličnost v poprodajnih storitvah,
- delovanje po principih ISO 9001:2015: voditeljstvo, odločanje na podlagi dejstev, projektni pristop in nenehno izboljševanje